โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.

ผอ.3

ผอ.2

นายสมบุญ รอบเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพดำเนินการ ช.พ.ส. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกช.พ.ค และช.พ.ส. ในจังหวัดตาก ณ.โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559