โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.

ผอ.น่าน2

ผอ.น่าน3

ผอน่าน1

นายสมบุญ รอบเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพดำเนินการ ช.พ.ส. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิก ช.พ.ค และช.พ.ส. ในจังหวัดน่าน ณ.โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559