โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ มอบโล่/เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “สุดยอดครูดี ” ให้กับนายอดิพงษ์ กันหมุด ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่
อดิพงษ์