ร่วมงาน “11 ปี วันสถาปนา สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน วิทยาลัยชุมชนแพร่”

ชุมชน

ชุมชน1

ชุมชน2

ชุมชน3

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน “11 ปี วันสถาปนา สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน วิทยาลัยชุมชนแพร่” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่