สวัสดีปีใหม่ 2561

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 จากนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สวัสดีปีใหม่่61