สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 จากนายสุทันศ์ กองป่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
สุทัศน์ กองป่า