วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายเฉลิมพล บุญเกิด สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และวัดชัยมงคล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เฉลิมพล บุญเกิด1
เฉลิมพล บุญเกิด3
เฉลิมพล บุญเกิด2
เฉลิมพล บุญเกิด