วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายเกษม สินประวัติ สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และบ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฺฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เกษม สินประวัติ

เกษม สินประวัติ2

เกษม สินประวัติ3