มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางศุภรัตน์ กัณฑเจตน์ สมาชิก ช.พ.ค.
สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

ศุภรัตน์ กัณฑเจตน์