วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางอำไพ ถือแก้ว
สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด โรงเรียนรักเมืองไทย 2 สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และบ้านเลขที่ 89/8 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

120017

อำไพ ถือแก้ว

อำไพ ถือแก้ว2

อำไพ ถือแก้ว1