วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายอิ่นแก้ว ตนะวิไชย สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด ร.ร.สองพิทยาคม สพม.เขต 37 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และบ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

อิ่นแก้ว ตนะ1

อิ่นแก้ว ตนะ2

อิ่นแก้ว ตนะ