วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายสุพจน์ ผูกพันธุุ์ สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และวัดเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
สผูกพัน3 (2)

สผูกพัน3

สผูกพัน2

สผูกพัน1