วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางวัจนา ถือเงิน สมาชิก ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และบ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

20171229_104350

วัจนา1

วัจนา