วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายจรัญ สาใจ สมาชิก ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และบ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จรัญ

จรัญ1

จรัญ2