วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายถวิล วงศ์แก้ว สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และบ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ถวิล2

ถวิล1

ถวิล3

ถวิล