วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี ส.ต.ท.โรจน์ วงศ์ฟู สมาชิก ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และวัดร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โรจน์3

โรจน์2

โรจน์