วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางปภาดา จารุสิริภักดี สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และวัดพระร่วง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จินตนา เอมโอช2

จินตนา เอมโอช1

จินตนา เอมโอช