วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางฟองจันทร์ ถือแก้ว สมาชิก ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

ฟองจันทร์ ถือแก้ว1
ฟองจันทร์ ถือแก้ว
ฟองจันทร์2
ฟองจันทร์3