วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

ศิลปชัย

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี พ.ท.ศิลปชัย สิทธิวงษ์ สมาชิก ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่