วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค

ณรังสรรค์2

ณรังสรรค์

ณรังสรรค์1

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายณรังสรรค์ หอมจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ วัดชัยมงคล ตำบลในเวียง อำเถภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่