วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส

ประเสริฐ

ประเสริฐ1

ประเสริฐ2

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี ส.ต.ท.ประเสริฐ มิตรหาญ สังกัด ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย อำเถภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่