วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

มังกร3

มังกร1

มังกร2

มังกร

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายมังกร อนาวงศ์ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย อำเถภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่