วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ

กระจ่าง1

กระจ่าง

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และพนักงาน ร่วมวางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรมกรณี นายกระจ่าง ทิพยเนตร สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share this: