วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ

สุดาวรรณ

สุดาวรรณ1

สุดาวรรณ2

สุดาวรรณ3

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และพนักงาน ร่วมวางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรมกรณี นางสาวสุดาวรรณ ทองจริง สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่