วางหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายสว่าง แก้วมา สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 219/1 หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สว่าง แก้วมา

สว่าง แก้วมา1