วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ธัญญลักษณ์ จ้อยจรุญ