วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

จิรายุ ต๊ะศิริpptx