วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วรรณี วงศ์บุรี