วางพวงหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

จงดล สายศร