วางพวงหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

พร้อมพันธ์ คณะบูรณ์