วางพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ณรงค์ ดวงตาดำ