วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วางหรีดธีรศักดิ์ เหมืองจา