ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด และเสกอาคารโรงเรียนอนุบาลสานฝัน

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด และเสกอาคารโรงเรียนอนุบาลสานฝัน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสานฝัน ถนนกาดน้ำทอง
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สานฝัน

สานฝัน1