ร่วมเป็นเกียรติปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติการปฐมนิเทศ
ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. การสร้างวินัยทางการเงิน
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ปฐมนิเทศ2

ปฐมนิเทศ3

ปฐมนิเทศ4

ปฐมนิเทศ