ร่วมเป็นเกียรติการเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สุงอายุจังหวัดนครสวรรค์

15645496_10211541114428466_633140960_n

15645368_10211540922903678_949804810_n

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติ และมอบของที่ระลึก ในการเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สุงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์