ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ต้อนรับท่านอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์