ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประชุมนครสวรรค์