รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครผอ.