รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. แวะเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และให้กำล้งใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

วิวัฒน์

นายวิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. แวะเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ พร้อมให้กำลังใจพนักงานและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานการสืบค้นทะเบียนข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. วันที่่ 5 มีนาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่