มอบเงินค่าจัดการศพ

จรัญ

นายสมบุญ รอบเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท สมาชิก ช.พ.ค. ผู้เสียชีวิตราย นายจรัญ สุนทราพันธุ์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่