มอบเงินค่าจัดการศพ

ส่วย

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรมกรณี นายส่วย บุญมี สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่