มอบเงินค่าจัดการศพ

ศศิประภา

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรมกรณี นางศศิประภา ใจมาคำ สังกัด เทศบาลตำบลร้องกวาง วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่