มอบเงินค่าจัดการศพ

กฤษณะ

กฤษณะ1

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรมกรณี นายกฤษณะ สุขีธรรมรักษ์ สังกัด ร.ร.ลองวิทยา เมื่่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่