มอบเงินค่าจัดการศพ

15749510_10211597499798065_1149422482_n

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้เสียชีวิตราย นางสาวสัปกรรณกร ยาวิลาศ สังกัด เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เมิ่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่