มอบเงินค่าจัดการศพ และพวงหรีด

15645632_10211516954104473_548432588_n

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท และพวงหรีด ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้เสียชีวิตราย นางอ่อนแก้ว เหล็กแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เมิ่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่