มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

จินดา

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรมกรณี นางจินดา ธนะพัฒน์ สมาชิก ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่