มอบเงินค่าจัดการศพและพวงหรีด

15644970_10211540964304713_1282630341_n

15644210_10211540964544719_2056260247_n

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
และวางพวงหรีดเคารพศพ ผู้เสียชีวิตราย นายศานิตย์ วงศ์ถาวร ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ วัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่