มอบเงินค่าจัดการศพและพวงหรีด

สามไชย

นายสมบุญ รอบเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน 100,000 บาท และพวงหรีด ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้เสียชีวิตราย นางพิศมัย สามไชย์ สังกัด สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่