มอบเงินค่าจัดการศพและพวงหรีด

ธานี

นายสมบุญ รอบเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน 200,000 บาท และพวงหรีด ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้เสียชีวิตราย นายธานี อินทศิริ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่