มอบเงินค่าจัดการศพและพวงหรีด

จินตนา

นายสมบุญ รอบเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน 200,000 บาท และพวงหรีด ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้เสียชีวิตราย
นางสาวจินตนา ยอดยิ่ง ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่